• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Verzenden & retourneren

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Bij ontvangst van de bestelling én na betaling door de Klant worden de goederen binnen een redelijke periode verstuurd. Doorgaans is de leveringsperiode max. 2à4 werkdagen als de goederen op voorraad zijn..

Maximale leveringstermijn:

De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na uw bestelling. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt. Als we niet in staat zijn om uw goederen binnen de 30 dagen te leveren, brengen we u hiervan onmiddellijk op de hoogte en delen we u mee wat de verwachte leveringsdatum is. We overleggen dan met u of u de bestelde goederen wenst te annuleren of verder wacht op de beschikbaarheid en levering. Indien u de bestelling in dit geval wenst te annuleren zullen we u de waarde van de nog niet geleverde en reeds betaalde goederen binnen de 8 werkdagen terugbetalen op de door u opgegeven bankrekening.


Artikelen besteld via deze webwinkel kunnen worden afgehaald in de fysieke winkel te 9200 Dendermonde, Kerkstraat 55, of worden gratis geleverd in België en Nederland met een minimum orderbedrag van € 50.00. Onder dit bedrag betaalt men € 5.00 voor de verzending. Voor Duitland, Frankrijk en Luxemburg is het minimum orderbedrag voor gratis verzending € 100.00 en lager betaald men € 10.00 verzendingskosten. De levering gebeurt door een van de door Van Hoyweghen-De Ridder gekozen verzendmethoden (Bpost, PostNL of een Pakketdienst).   Van Hoyweghen-De Ridder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur.  Haar aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen. Van Hoyweghen-De Ridder houdt zich het recht voor bepaalde producten niet te verzenden omwille van hun gewicht of breekbaarheid.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of een andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant binnen de 8 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van ontvangst worden gemeld aan Van Hoyweghen-De Ridder (mailto:[email protected]"> [email protected]) en binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst in zijn originele verpakking voldoende gefrankeerd worden teruggestuurd of terugbezorgd. VH-DR betaalt de kosten van terugzending terug aan de Klant via overschrijving op de door hem opgegeven bankrekening en bekijkt welke oplossing kan geboden worden.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf het ogenblik dat hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in zijn bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Van Hoyweghen-De Ridder was geboden.

Artikel 7: Herroepingsrecht en retourneren

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Van Hoyweghen-De Ridder.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Van Hoyweghen-De Ridder NV, te 9200 Dendermonde, Kerkstraat 55,  052/ 21 17 88  – mailto: [email protected]  via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Vervolgens moet de Klant de ongebruikte goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Van Hoyweghen-De Ridder heeft gecommuniceerd, in zijn originele verpakking terugzenden via een erkende vervoerder of overhandigen aan Van Hoyweghen-De Ridder te 9200 Dendermonde, Kerkstraat 55. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. Alle kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Van Hoyweghen-De Ridder zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.