• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Disclaimer

In de artikels 2, 3 en 11 van de Verkoopsvoorwaarden staan punten m.b.t. de Disclaimer.
We vermelden ze nogmaals hieronder.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, zijn inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande mededeling gewijzigd worden. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals ze woordelijk omschreven zijn. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Voor een verzending met een totaalwaarde van minder dan € 50,00 wordt € 5,00 verzendingskost aangerekend voor een verzending naar een adres in België en € 10,00 naar een adres in een aan België aanpalend land.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Van Hoyweghen-De Ridder niet.

Wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, is Van Hoyweghen-De Ridder slechts gehouden tot een middelenverbintenis en in geen geval aansprakelijk in geval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Ook kan wegens technische beperkingen een bepaalde kleur op de website verschillen van de werkelijke kleur van het product, ook al stelt VH-DR alles in het werk om dit te vermijden.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, kan de Klant vooraf contact opnemen met de klantendienst van VH-DR.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan op elk moment worden aangepast of ingetrokken door Van Hoyweghen-De Ridder. Van Hoyweghen-De Ridder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet of niet meer beschikbaar zijn van een product. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 10: Overmacht
VH-DR is niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van haar verplichtingen wanneer dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten haar controle vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. Wanneer het wegens dergelijke omstandigheden voor VH-DR onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van de Klant beperkt tot de waarde van de reeds geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.

Artikel 12 : Inhoud
Alle informatie die op de website van VH-DR opgenomen is of die op eender welk gedrukt materiaal van VH-DR te lezen is, wordt niet als dwingend beschouwd. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op de website wordt regelmatig geüpdatet.