• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Privacy Policy

Privacy Verklaring

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan VH-DR NV mailto:[email protected]"> [email protected]], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot VH-DR NV via e-mail mailto:webshop@vhdrbe">[email protected].

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, VH-DR heeft dus geen toegang tot uw paswoord. VH-DR houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken in welke mate pagina’s van de internetsite bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via mailto:[email protected]">[email protected].

De verantwoordelijke voor de verwerking, VH-DR NV, respecteert de Belgische wet van 30 juli 2018 — Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming of GDPR+

Overeenkomstig de Verordening verwerken wij uw gegevens op volgende gronden:

a) Op basis van uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker of precontractuele stappen die op verzoek van de Gebruiker worden ondernomen; 
b) Op basis van wetgevende nationale of internationale bepalingen met het oog op het onderhouden van contractuele relaties.
c) Om een gepersonaliseerde service aan te bieden aan de Gebruiker door het voorzien van ondersteuning en klachtenopvolging;
d) Om fraude, vergissingen en/of criminele gedragingen op te sporen en de Gebruiker hiertegen te beschermen;
e) Om de gebruiker op de hoogte houden van activiteiten, nieuwigheden en promotieaanbiedingen indien u hier uitdrukkelijk mee akkoord bent gegaan. De Gebruiker blijft uiteraard vrij om hier op elk moment op terug te komen.
f) Voor het goed en veilig functioneren van de website/webshop.